DASAR PANITIAORGANISASI 2012

VISI DAN MISI PSK

PENGENALAN


Salam 
Secara ringkas, blog ini dibina bagi tujuan;
  1. berinterasi secara maya antara ketua panitia dengan guru matapelajaran PSK, pelajar sesama pelajar dan juga pelajar luar daripada sekolah ini
  2. berkongsi maklumat kepada pengguna internet supaya benda yang baik dapat disebarkan
  3. berkongsi pengalaman berkaitan dengan fail panitia, khidmat masyarakat dan juga aktiviti-aktiviti yang berkaitan.
Untuk itu, diharapkan teknologi ini dapat membantu semua pengguna internet untuk berkongsi maklumat dan juga berkongsi pendapat. Semoga bermanfaat.

Sekian, terima kasih

Yang benar,
Ketua Panitia
SMK Tun Perak, Padang Rengas.